NAŠ TIM

Dr Gordana Topić ( rođena Trivalić) stomatološki fakultet je završila u Beogradu 1994. godine. Od 1996. godine se bavi privatnom praksom. 1999. godine osniva svoju ordinaciju gdje uz kontinuiranu edukaciju, te usavršavanje na seminarima i stručnim kursevima, s posebnom pažnjom prati najnovija svjetska dostignuća u oblasti stomatologije i uveliko ih primjenjuje.

Dr Nevena Malić stomatološki fakultet je završila u Banjoj Luci 2014. godine. Od 2014. godine zaposlena je u našoj ordinaciji. Trenutno je u završnoj fazi specijalizacije iz Oralne hirurgije.

Dr Ivana Trivalić ( rođena Popović) stomatološki faklutet završila je u Banjoj Luci 2015. godine od kada je dio tima naše ordinacije. Odlučnim i nesebičnim radom posebno se ističe na polju estetske stomatologije i protetike.

Nataša Todorović , stomatološki asistent, zaposlena od osnivanja ordinacije, uvijek na usluzi našim pacijentima.

Samira Selimović, stomatološki asistent, dio našeg tima od 2006. godine. Odgovorna, komunikativna, posvećena našim pacijentima

Daria Vrhovac, stomatološki asistent, najmlađi član našeg tima. Vedrinom i predanim radom upotpunjuje naš tim.