NAŠ TIM

Dr Gordana Topić (rođena Trivalić) stomatološki fakultet je završila u Beogradu 1994. godine. Od 1996. godine se bavi privatnom praksom. 1999. godine osniva svoju ordinaciju gdje uz kontinuiranu edukaciju, te usavršavanje na seminarima i stručnim kursevima, s posebnom pažnjom prati najnovija svjetska dostignuća u oblasti stomatologije i uveliko ih primjenjuje.

Dr Nevena Malić stomatološki fakultet je završila u Banjoj Luci 2014. godine. Od 2014. godine zaposlena je u našoj ordinaciji. Trenutno je u završnoj fazi specijalizacije iz Oralne hirurgije.

Dr Ivana Trivalić (rođena Popović) stomatološki faklutet završila je u Banjoj Luci 2015. godine od kada je dio tima naše ordinacije. Odlučnim i nesebičnim radom posebno se ističe na polju estetske stomatologije i protetike.

Nataša Todorović, stomatološki asistent, zaposlena od osnivanja ordinacije, uvijek je na usluzi našim pacijentima.

Samira Selimović, stomatološki asistent, je dio našeg tima od 2006. godine. Odgovorna, komunikativna i posvećena našim pacijentima

Daria Vrhovac, stomatološki asistent, najmlađi član našeg tima. Vedrinom i predanim radom upotpunjuje naš tim.