USLUGE

AMBULANTA OPŠTE STOMATOLOGIJE “dr Topić” VRŠI USLUGE:

Dječija i preventivna stomatologija:
– zalivanje fisura
– vađenje mliječnih i stalnih zuba
– plombiranje mliječnih i stalnih zuba
– fluorisanje zuba
– obučavanje pravilnoj higijeni usta

Ortodoncija (ortopedija vilica):
– ortodontski specijalistički pregledi
– izrada mobilnih ortodontskih aparata (proteza)
– izrada fiksnih ortodontskih aparata (proteza)

Estetska i konzervativna stomatologija:
– plombiranje zuba savremenim kompozitnim materijalima (bijele plombe)
– plombiranje zuba amalgamom (siva plomba)
– izbjeljivanje zuba
– ugradnja dentalnog nakita
– liječenje kanala korjena zuba

Stomatološka protetika:
– izrada parcijalnih akrilatnih proteza
– izrada totalnih proteza
– izrada vizil proteza
– ugradnja atečmena
– teleskop krunica
– izrada livenih nadogradnji
– izrada metalokeramičkih krunica
– izrada bezmetalnih keramičkih krunica
– izrada metalokeramičkih mostova
– izrada nadoknada nad implantatima itd.

Oralna hirurgija:
– vađenje zuba
– vađenje impaktiranih zuba*
– operacije cisti i granuloma*
– nivelacija grebena*
– produbljivanje forniksa*
– uklanjanje plika, frenuloma*
– vađenje zalomljenih korjenova*
– ugradnja ITI impantata*
– zatvaranje sinusa itd.*

* vršimo usluge u saradnji sa oralnim hirurgom

Parodontološki tretmani:
– uklanjanje kamenca
– uklanjanje mekih naslaga
– terapija parodontalnih džepova
– parodontalne operacije…